Możliwość komentowania Jakie są najczęściej stosowane sposoby została wyłączona

Jakie są popularne sposoby spawanie aluminium
Aluminium jest jednym z najbardziej obecnie popularnych konstrukcyjnych materiałów. Spory wpływ na to mają jego chemiczne i mechaniczne właściwości. W odróżnieniu od stali nie ulega ono korozji, przez co może być stosowane w miejscach o dużej wilgotności, bez potrzeby kosztownych zabezpieczeń. Odporne jest również na działanie dużej ilości kwasów organicznych i związków azotowych, a poza tym ma znacznie mniejszą wagę niż stal. To wszystko powoduje, że powszechnie z niego korzysta przemysł budowlany, motoryzacyjny czy elektroniczny, lecz również chemiczny i wojskowy. To, co jest ogromnie ważne, to wielokrotnie go można recyklingować, bez utraty właściwości i parametrów. Dużo elementów i konstrukcji będzie jednak wymagać spawania, a to stanowi pewne wyzwanie. Ten metal ma stosunkowo niską temperaturę topnienia, a oprócz tego na jego powierzchni powstają tlenki, które osłabiają spoinę. Z tego też powodu konieczne jest zastosowanie podczas spawania osłony z gazu obojętnego, jakim z reguły jest argon. Istotne jest też dobre przygotowanie powierzchni metalu, czyli oczyszczenie go dokładnie ze wszystkich zabrudzeń. Obecnie dominują dwa sposoby spawania, czyli MIG MAG oraz TIG. Metodę MIG wykorzystuje się dla materiałów, które mają co najmniej milimetr grubości, a przy takim procesie spoiwo podawane jest w formie drutu. Technika TIG nadaje się do cieńszych elementów, a stosuje się przy nim elektrody dysponujące wysoką temperaturą topnienia, które zapewniają odpowiednie parametry łuku elektrycznego.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.